REGULAMIN RODO

Bungee Fitness Polska

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. rozporządzenie ogólne UE (w skrócie RODO) informujemy, że:


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bungee Fitness Paulina Suduł  zwanym dalej ADO
  2. ADO prowadzi operację przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:
     1. Imię i Nazwisko
     2. Adres Zamieszkania
     3. Numer telefonu
     4. Adres email.
  3. Administratorem danych osobowych jest BUNGEE FITNESS Paulina Suduł, z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Długa 4,  NIP: 9562263181, REGON: 367875228,
  4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy, zapisów na szkolenia oraz wysyłania Pani/Panu informacji handlowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobą trzecim
  6. Pani/Pana dane mogą być powierzone podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz ADO
  7. ADO nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  10. Posiada Pani/Pan prawo do:
     1. żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
     2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
     3. przenoszenia danych


Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem


Wyrażam zgodę na przesyłanie przez BUNGEE FITNESS Paulina Suduł i odbiór informacji handlowych o towarach i usługach znajdujących się w ofercie BUNGEE FITNESS Paulina Suduł drogą elektroniczną na podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym dane kontaktowe. Przedmiotowa zgoda może być w każdym czasie odwołana.